Trader-blog » Теханаліз » Хвилі Елліота як метод технічного аналізу ринку

Хвилі Елліота як метод технічного аналізу ринку

Хвилі Елліота – це оригінальна теоретична розробка, що описує процес розвитку з усіма його змінами у нашому суспільстві та на фінансових ринках, зокрема, за допомогою формування спеціальних моделей визначення. Її автором є Ральф Елліот, який зміг виділити вісім хвиль, кожна з яких повторюється через певні часові інтервали, при цьому п’ять хвиль завжди йдуть за трендом, а інші три – проти тренда.

Коротка історична довідка

У 30-х роках минулого століття Ральф Нельсон Елліот висунув припущення про те, що рух ринку має хвильовий характер. Він ретельно вивчав графіки, що дозволило помітити певні закономірності розвитку цін на біржових ринках. Кожна закономірність відповідала певній моделі. В свою теорію автор вклав математичну основу у вигляді чисел Фібоначчі – числової послідовності, яка була відкрита ще в 18-ому столітті.

Моделі закономірностей, які зміг обґрунтувати Елліот, мали повторення за формою, але могли відрізнятися часовими та амплітудними характеристиками. Автор виділив 13 подібних моделей, що називалися хвилями, які постійно виникали в даних про ціни на ринку. Він зміг не просто позначити їх, але також подати графічно з повноцінним обґрунтуванням:

 • ілюстрація кожної моделі
 • взаємозв’язок між усіма хвилями;
 • формування більш масштабних аналогічних моделей, кожна з яких може формувати ще більші за розміром такі ж хвилі.

Отже, теорія була названа хвильовим принципом, а в 1938 році Ральф Елліот випустив власну книгу з такою ж назвою – «Хвильовий принцип».

У подальшому значний внесок у популяризацію цієї теорії зробив фінансист Роберт Пректер, який також сприяв розвитку та актуальності цього підходу як одного з методів ринкового аналізу.

Хвилі Елліота: ознаки та особливості

Хвилі Елліота можна розглядати як графічний метод технічного аналізу, що дозволяє оцінити поведінку учасників ринку шляхом вивчення цінових хвиль руху.

У кожного тренду є свої структурні частини, які називаються хвилями, і вони часто повторюються. Існують два типи хвиль – імпульсні і корекційні.

Імпульсні моделі характеризуються рухом по головному тренду, а корекційні відображають адаптацію руху під ними. Ключова аналітична фігура представлена у вигляді комбінації імпульсної і корекційної хвилі. Схематично це позначається як 1-2-3-4-5/ABC. Потім відбувається поділ на хвилі молодшого рівня.

Всі імпульсні хвилі позначаються цифрами від 1 до 5, а корекційним присвоюється буквенне значення A, B і C. За теорією Ральфа Елліота, в кожному тренді простежується комбінація п’ятірок і трійок, тобто поєднання імпульсних і корекційних моделей.

П’ятихвильова модель: опис та властивості

Нові перспективи в торгівлі – п’ятихвильова модель ринковий рух цін можна відобразити у формі, що складається з 5 хвиль. Перша, третя і п’ята – це хвилі напрямного руху, або імпульсні хвилі. Друга і четверта – це хвилі протилежного руху, або корекційні, чи відбиткові.

Незаперечні закони пятиволнової моделі:

 • Друга хвиля ніколи не перетинає початкову точку руху першої хвилі;
 • Третя хвиля ніколи не є найкоротшою серед всіх п’яти;
 • Четверта хвиля ніколи не може вийти на цінову територію першої хвилі.

Властивості двигунів – пятиволнова структура є характерною для руху, в той час як корекційні моделі складаються з трьох хвиль з різними варіаціями. У повному циклі можна виділити дві фази і вісім хвиль:

 1. Формується пятиволнова рухлива фаза (цифрове позначення);
 2. З’являється корекційна фаза з трьома хвилями (літерне позначення);
 3. У випадку, коли друга хвиля коригує першу, послідовність А-В-С скоригує послідовність 1-2-3-4-5.

Кожна тенденція триватиме протягом періоду, під час якого формуються всі п’ять хвиль, після чого може відбутися корекція або реверс. У другому випадку спостерігатимуться дві імпульсні хвилі, структура яких складатиметься з десяти сегментів.

Хвилі Елліота – втілення нових трендів – як зазначалося вище, 1-а, 3-я і 5-а хвилі характеризуються як імпульсні, оскільки слідують трендовому руху. Зате 2-а і 4-а хвилі будуть корекційного типу. Проводячи аналіз структури А-В-С, ситуація змінюватиметься наступним чином:

 • Ця структура входить до складу спадної хвилі;
 • А і С стають імпульсними хвилями;
 • В – це хвиля, що спрямована вгору і має корекційний характер.

Заключне слово – пятиволнова модель відкриває нові можливості для трейдерів, дозволяючи розуміти рух цін на фінансових ринках і прогнозувати майбутні тенденції. Вона стає незамінним інструментом для аналізу та прийняття рішень у світі інвестицій.

Відкриття волнової теорії елліота: нові горизонти для трейдерів

Головна вигода технічного аналізу – однією з основних переваг, що робить цей метод технічного аналізу унікальним, є те, що подібні структури формуються як у зростаючому, так і в спадному тренді.

У випадку, коли ринок контролюють ведмеді, ринкова ситуація відображається як дзеркальне відображення бикової структури:

 • Імпульсні хвилі 1-3-5 стають спадними;
 • Хвилі 2-4 – це зростаючі корекційні;
 • А і С перетворюються на зростаючі корекційні, а В – на спадні корекційні.

Важливо враховувати, що структура тенденції не залежить від часових рамок, тому інтервали не впливають на формування хвиль.

Правила волнової теорії Елліота: визначення трендів

Розгляд графіків: виявлення циклів

Виявити п’ятиволнову модель на графіку не так важко, як здається на перший погляд. Якщо ви вмієте лічити до десяти, то легко можна простежити цикл простим поглядом. Проте існує хитрість – вона полягає у суб’єктивних судженнях. Два трейдера, аналізуючи однаковий графік, можуть висловити абсолютно різні варіації та думки про структуру хвиль, які сформовані на тренді.

Основні правила теорії хвиль Елліота

 1. Друга імпульсна хвиля не може знижуватися нижче рівня початкової точки першої хвилі. Якщо це трапляється, то не варто стверджувати про формування тренду.
 2. Третя імпульсна хвиля не може бути вище максимальної точки першої хвилі, причому вона не може бути найкоротшою серед усіх трьох, якщо мова йде про тривалі часові інтервали.
 3. Четверта імпульсна хвиля не може бути нижче мінімальної точки першої хвилі. Іноді це правило можна обійти, але при цьому не можна ігнорувати наступний принцип, зазначений нижче.
 4. П’ята імпульсна хвиля завжди повинна бути вище максимальної точки третьої.

Додаткові правила для правильного визначення хвиль

 • Внутрішні корекції мають бути різними за складністю і мати свій унікальний параметр розміру або часу створення. Якщо значення хоча б одного параметра співпадають, це означає, що немає підстав стверджувати про формування тенденції.
 • Якщо структура відповідає всім правилам побудови, одна з рухомих хвиль завжди буде розтягненою, тобто її розмір буде більше двох інших імпульсних хвиль.
 • Три поспіль хвилі, що формують волнову структуру, повинні з’являтися в різні часові періоди.

Пам’ятаючи всі перелічені правила, трейдер може аналізувати графік і визначати, де присутня імпульсна структура, а де – корекція. Якщо всі правила дотримані, то на графіку зараз відображається хвиля імпульсного типу. Якщо ж одне чи кілька правил не виконуються, можна припускати, що ситуація характеризується як корекція або ще не повністю сформована хвиля імпульса.

Виявлення хвиль Елліота: ключові поради для трейдерів

Рівномірність довжини хвиль: показники завершення

Коли третя хвиля перевищує за довжиною першу і п’яту, вони стають однаковими за своєю довжиною – цей підхід корисний, коли ви аналізуєте ринок на етапі завершення п’ятої хвилі. Якщо довжина п’ятої хвилі виявляється більшою за третю, а довжина третьої – більшою за першу, це означає, що п’ята хвиля повністю сформована, і тепер ми орієнтуємося на вершину четвертої.

Розмір корекційних хвиль: закономірність помітна

При вивченні структур експерти виявили таку закономірність: корекційні хвилі друга і четверта можуть мати різні розміри, при цьому допускається чергування через певні проміжки часу. Наприклад, сила корекції у другій хвилі може бути досить помітною, отже, в четвертій вона вже буде набагато слабшою, і навпаки. Ця рекомендація корисна для визначення часу настання корекції до моменту появи четвертої хвилі.

Закінчення корекційної хвилі: правильна послідовність

Якщо завершується корекційна хвиля А-В-С, то цей процес повинен відбуватися лише в мінімальній точці четвертої хвилі.

Вільні хвилі Елліота: аналіз графіків

Використання індикаторів на графіках

Все починається з аналізу графіків, тому для застосування волнової теорії потрібно використовувати індикатори. Найкраще відображати графік у вигляді японських свічок, що поєднує в собі інформативність та об’єктивність.

Графічна інтерпретація хвиль Елліота

На графіку волнова структура виглядає наступним чином:

Послідовність дій для аналізу

 1. Визначаємо значущу точку розвороту, зазвичай це здійснюється за допомогою інструмента “Сигнальна лінія”. Коли вона перетинається, починається новий період – це і буде нашим об’єктом аналізу.
 2. Після визначення точки розвороту необхідно позначити кожну хвилю в структурі. Цей процес вважається найскладнішим, і якість наступного аналізу залежить від його компетентності. Пам’ятайте, що позначення структури не можна змінити у майбутньому без вагомих причин. Ви визначаєте часовий масштаб, але краще використовувати інтервал, що не перевищує 30 мікроволн. Тепер можна розміщувати всі мітки руху.
 3. Заключний етап характеризується ущільненням хвилі, коли їй буде присвоєно відповідний номер структурного елемента у системі більшого масштабу. Графік буде складатися з кількох цілих структур у одну велику – мікрохвилі будуть формувати комплексну модель.

Таким чином, ми можемо розглядати ринкову структуру та робити прогнози щодо її подальшого розвитку.

Практичний аналіз хвиль Елліота

Використання торгових стратегій

Трейдери часто використовують волнову теорію Елліота для реалізації своєї торгової стратегії, коли з’являється імпульсна хвиля від точки трендового розвороту. Усі угоди укладаються в межах перших трьох рухових хвиль, при цьому надзвичайно важливо дотримуватися уважності, оскільки завжди існує ризик того, що обрана структура може виявитися елементом корекційної моделі.

Якщо сформувалася імпульсна хвиля, ми чекаємо моменту, коли станеться перша корекція. На моменті її завершення можна отримати сигнал для входу на ринок. Далі розглянемо методи торгівлі за допомогою хвиль.

Відкриття угод за консервативним методом

Стратегія відновлення руху

Коли рух відновлюється у напрямку вихідного імпульсу, ми проводимо сигнальну лінію через точку розвороту та точку передположеного закінчення корекції.

Довгу позицію варто відкривати на максимумі першої хвилі руху

Якщо ціновий графік не досяг рівня ордера та розпочинається його розворот з пробоєм сигнальної лінії, це означає, що ви стежите за його поведінкою, щоб падіння не досягло точки розвороту і нижче. При відновленні зростання лінія буде скоригована відносно нового мінімального рівня.

Контроль за поведінкою сигнальної лінії

Якщо ви виставили ордер відразу, продовжуйте стежити за поведінкою сигнальної лінії. При досягненні ціни та доторканні нею даного рівня, потрібно закривати угоду та виставляти нове замовлення, рівень якого відповідатиме крайньому максимуму.

Філософія у роботі з ринком

Якщо після доторкання сигналу графік цін знову рухатиметься у напрямку тренду, не потрібно впадати у відчай та паніку. Такі робочі моменти стаються часто, тому сприймайте подібні явища з філософської точки зору. Ви завжди зможете компенсувати отримані втрати, якщо відкриєте новий контракт.

Відкриття угод за умеренною або агресивною методикою

Етапи торгівлі

Початковий етап торгівлі за умеренною стратегією залишається таким самим, як і при консервативній методиці. Проте відмінність полягає у тому, що розміщення заявки відбувається на кінцеву точку корекційної хвилі В. Пам’ятайте, що припущена корекція може тривати довше, ніж ви очікували. Ми коригуємо сигнальну лінію відповідно до консервативного підходу та закриваємо торгову позицію. Цей варіант підходить для торгівлі, якщо ви новачок.

Торгівля за агресивною методикою

Якщо ви ведете торгівлю за агресивною методикою, це передбачає, що розміщення ордера відбудеться лише після того, як станеться прорив сигнальної лінії. Сам факт перетину є сигналом завершення структури та початку побудови нової хвилі.

Як використовуються індикатори в торгівлі за хвилями Елліота?

Вибір індикаторів

Немає ідеального індикатора, за допомогою якого можна швидко та ефективно сформувати хвильовий цикл. На сьогодні існує великий вибір різних модифікацій, і трейдери можуть вибирати інструменти, які відповідають їхній стратегії та фінансовим цілям.

Популярність індикаторів

Серед найпопулярніших індикаторів для технічного аналізу та виявлення хвильових структур можна виділити такі:

 • Elliot Wave Oscillator;
 • Elliot Wave Prophet;
 • Watl.

Давайте розглянемо кожен з них детальніше.

Elliot Wave Oscillator

Гістограма, що нагадує MACD

Elliot Wave Oscillator є індикатором, який відображає гістограму і нагадує MACD. Найвищі вершини гістограми відповідають третій рухливій хвилі. Цей індикатор можна використовувати для аналізу будь-якого часового періоду, але краще уникати його застосування при торгівлі на дуже коротких інтервалах часу.

Використання гістограм для аналізу хвиль Елліота

При перетині гістограми нульового рівня вниз або вгору з’являється дивергенція, що сигналізує про завершення наступної волнової структури.

Коли під час першого корекційного руху осцилятор пробиває нульовий рівень у зворотному напрямку, то створення третьої хвилі повинно підтверджуватися новою дивергенцією. Якщо цього не відбувається, це означає, що обчислення стартової точки моделі було некоректним.

Падіння гістограми на 30-50% відносно локального екстремуму свідчить про завершення третьої хвилі і початок формування другого корекційного відрізку. Завершення створення п’ятої хвилі повинно супроводжуватися дивергенцією, тобто підйомом або спуском графіка цін, підтримуваним відповідним зменшенням або збільшенням стовпчиків гістограми.

Дотримуючись першого торгового правила, трейдер повинен зачекати моменту, коли буде перетинено нульовий рівень з підтвердженням цієї дії. Під час ростового тренду гістограма буде відображатися вище середнього рівня, а під час спадного – нижче. Сприятливий момент для відкриття короткої позиції настає після першої дивергенції. Ростущі ціни та падіння значень осцилятора вказують на вигідний момент відкриття короткої позиції, а якщо відбувається зворотне розходження, то актуальною стає довга позиція.

Якщо корекційний рух опускається або піднімається приблизно на третину відносно першої імпульсної хвилі, можна входити на ринок після цього. Встановлення стоп-лоссу припадає на рівень екстремуму, а сигналом для завершення торгової операції буде момент після з’явлення нової дивергенції.

Пророк хвиль Елліота

Цей індикатор користується популярністю серед трейдерів, які вдаються до технічного аналізу за допомогою волн Елліота. Це дозволяє визначати не лише завершені структури, але й прогнозувати початок наступних і передбачати цінові рухи. Побудова волнової моделі відбувається автоматично. Якщо трейдер не погоджується з параметрами початкових умов, встановлених системою, він може вказати їх вручну

Watl: новий погляд на хвильовий аналіз

Зручний та інформативний індикатор

Watl вважається зручним індикатором, який надає чітке уявлення про волнові моделі та показує трендові лінії. Трейдер може порівнювати тренди на різних таймфреймах та прогнозувати майбутні рухи.

Чому критикують хвилі Елліота?

Теорія, запропонована Ральфом Елліотом, часто стає об’єктом критики, і багато опонентів стверджують, що вона має обмежене практичне застосування через суб’єктивний підхід. Деякі трейдери стверджують, що цей метод аналізу частіше призводить до збитків, ніж до прибутку.

За словами Бенуа Мандельброта, прогнози, що отримані за допомогою волнової теорії, не є однозначними. Це мистецтво суб’єктивне, тоді як на першому плані повинна бути об’єктивна оцінка на основі розрахунків та комбінованих характеристик.

Критикуючи методику Елліота, часто піднімаються такі аспекти:

 • неможливо прогнозувати рух ціни, оскільки графік може містити значні відхилення від утворених хвиль;
 • волновий аналіз супроводжується багатьма нюансами, які не кожен трейдер може зрозуміти;
 • найкращі хвилі видно лише на історичних графіках, а практичне їх застосування часто ускладнюється впливом різних факторів.

Висновок

Рефлексії Роберта Пректера

Роберт Пректер зауважив, що Ральф Елліот ніколи не задумувався над тим, чому на ринку утворюється саме така “5-3” модель хвиль. Він сфокусувався на аналізі даних і зробив відповідні висновки, вважаючи, що все пояснюється причиною неуникнених циклів, закладених в природі та психології толпи.

Важливість теорії хвиль

Волнам Елліота слід ставитися як до теорії, а не як до повноцінного технічного методу аналізу з гарантованими результатами, при цьому не забуваючи про фактор суб’єктивності. Для точних прогнозів за допомогою хвиль потрібно багато практики та накопиченого досвіду.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду