Trader-blog » Трейдинг » Важливість волатильності на фінансових ринках

Важливість волатильності на фінансових ринках

Волатильність – ключовий чинник на фінансових ринках. Вона становить основу для руху цін і, отже, надає можливість отримання прибутку. Без волатильності ціни взагалі не змінювали б свого напрямку, і на фінансових ринках не було б коливань, які дають можливість займатися трейдингом або отримувати дохід від інвестицій.

Волатильність на фінансових ринках: ключові аспекти торгівлі

Волатильність має безліч визначень, що стосуються фінансових ринків.

Поговоримо про біткойн та його славетну волатильність криптовалюти. Тут найбільш доцільно використовувати стандартне визначення “Оксфордського словника”: волатильність – це явище, що викликає швидкі та непередбачувані зміни, особливо в гіршому напрямку.

Волатильність – це те, що рухає ціною та змушує актив наближатися до кожного нового піку та мінімуму, разом з усіма припливами та відпливами, які відбуваються між ними. Постійна динаміка між покупцями та продавцями, створюючи перетягування каната між попитом та пропозицією, не могла б відбутися без волатильності.

Волатильність – це те, що приносить прибуток та відкриває нові торгові можливості. Без неї не було б причин торгувати. Чим більше волатильності на ринку, тим більший торговельний інтерес вона викликає. Вона збільшує обсяги торгівлі та, отже, ліквідність.

З урахуванням всіх цих факторів легко зрозуміти, чому волатильність є одним із найважливіших рушійних сил на фінансових ринках.

Найчастіше волатильність описує ступінь відхилення в ціні активу протягом певного періоду часу. Існують різні ступені волатильності: низька, середня та висока.

Ринок Форекс – яскравий приклад ринку з низькою волатильністю. Наприклад, валютна пара USDJPY протягом минулого року торгувалася в діапазоні 7,5%.

Проте, незважаючи на низьку волатильність, на найліквіднішому ринку у світі все ще можна заробити багато грошей. Трейдери можуть збільшити частоту або розмір своїх угод, щоб компенсувати відсутність інтенсивних цінових рухів на ринку.

Фондовий ринок – ринок середньої волатильності. Деякі, можливо, вважали його ринком з високою волатильністю до появи криптовалют, таких як Біткойн.

Наприклад, S&P 500 торгувався в значному діапазоні 40% протягом 2019 року. Перша половина року залишалася в діапазоні 28%, тоді як друга половина торгувалася в діапазоні 18%.

Біткойн є активом з високою волатильністю. Саме криптовалюта є спекулятивним класом активів, що робить їх дуже чутливими до диких коливань цін. У приведеному нижче прикладі за той самий річний період 2019 року Біткойн виріс на 250%.

Того ж року він впав більш ніж на 62%. У нього також було ще одне падіння на 46%, зріст на 42% та ще один ралі на 165% за той самий період часу. Ці великі коливання надають цьому класу активів найвищу волатильність.

Види волатильності

Існує кілька типів волатильності, кожен з яких надає трейдерам та аналітикам унікальне уявлення про рух цін протягом певного періоду часу та багато іншого.

Історична волатильність

Історична волатильність вказує на коливання активу протягом певного періоду часу, спираючись на минулу цінову динаміку.

Припущена волатильність

Припущена волатильність передбачається за часом за допомогою ринкової ціни активу.

Внутріденна волатильність

Внутріденна волатильність відноситься до коливань цін протягом невеликого одноденного періоду.

Стандартний метод обчислення та вимірювання волатильності включає в себе використання стандартного відхилення.

Перший крок у розрахунку волатильності полягає в пошуку середнього значення цін протягом певного періоду. Це робиться шляхом додавання всіх значень цін разом, а потім ділення на загальну кількість значень у наборі даних.

Наступний крок включає обчислення різниці між кожним значенням даних та середнім значенням. Після перерахування відхилень, наступним кроком буде піднесення відхилень до квадрату.

Потім додайте всі квадрати відхилень. Нарешті, розділіть загальну суму квадратів відхилень на загальну кількість значень цін з першого кроку.

Фактори, що впливають на волатильність

Тренди

Коли ціна активу рухається у сильному тренді, це призводить до високої волатильності. Це пов’язано з тим, що під час найсильніших трендів ціна часто швидко та сильно рухається в одному напрямку.

Розвороти ринку

Волатильність може раптово зростати під час розвороту тренду через те, що протилежні ринкові сили покупців і продавців приходять у сильний дисбаланс.

Новини

Випуск новин, які впливають на ринки або на грошово-кредитну політику, може спричинити різкий ріст волатильності.

Політичні або економічні події

Події такого типу, як вибори президента, економічні кризи, рішення судів і багато іншого, можуть призвести до підвищення волатильності.

Політичний вплив

Те, як впливовий політик дивиться на актив, може суттєво впливати на його вартість.

Вплив оточуючого середовища

Фактори оточуючого середовища можуть мати сильний вплив, зокрема на сировинні товари.

Регулюючий вплив

Коментарі або раптова зміна позиції регулюючого органу можуть значно вплинути на ціни активів та поточну волатильність.

Економічний вплив

Якщо економіка знаходиться в складному становищі, деякі активи можуть зазнавати зростання волатильності.

Вплив настроїв

Настрої учасників ринку, які сильно нахиляються в одну або іншу сторону, можуть призвести до зростання волатильності.

Завершення терміну дії

Коли закінчується термін дії певних типів деривативів, фьючерсів або опційних контрактів, це може призвести до збільшення обсягу торгівлі та волатильності.

Чорні лебеді

Події з чорним лебедем, такі як недавня пандемія, можуть призвести до вибухової волатильності.

Переваги та недоліки волатильності

Волатильність фінансових ринків має свої переваги та недоліки, як і будь-який аспект ринків.

Переваги

Збільшення доходів – найбільш виразною перевагою волатильності є можливість збільшення суми прибутку від кожного зміщення ціни. Без волатильності фінансові ринки перебували б у стані застою, і не було б руху ціни та відповідних можливостей для торгівлі.

Азарт – волатильність також надає трейдерам азарт, особливо коли ринки дуже активні. Нудьга може призвести до втрати інтересу до торгівлі, тому чим більш волатильними та жвавими є ринки, тим вони цікавіші.

Торгові можливості – нестабільні ринки надають більше торгових можливостей. Під час рекордних зростань і падінь у трейдерів з’являються більше можливостей для вивчення, заробітку та відкриття нових позицій.

Недоліки

Збільшені ризики – волатильність призводить до різких коливань цін. Це збільшує потенційний прибуток, але також збільшує ризик збитків.

Емоції – волатильність також може підсилювати певні емоції, такі як страх, невпевненість та сумніви. Трейдерам потрібно мати міцний розум, щоб протистояти сильній волатильності та не допускати, щоб вона впливала на їх рішення.

Індикатори волатильності

Конкретні індикатори технічного аналізу, такі як полоси Болінджера або індекс волатильності, можуть використовуватися для вимірювання волатильності. Розглянемо список кращих інструментів для вимірювання волатильності.

Індекс волатильності (VIX)

Чиказька біржа опціонів пропонує інституційним трейдерам свій власний індекс волатильності VIX. Цей інструмент надає оцінку очікуваної волатильності S&P 500 на основі опціонів на індекс. Проте його використовують у всьому світі як еталон загальної волатильності фінансового ринку. Коли значення VIX різко зростає, S&P 500 також реагує різким змінами волатильності.

У наведеному нижче прикладі вибух VIX відповідає різкому руху S&P 500.

Середній істинний діапазон — ATR

Уеллс Уайлдер-молодший розробив індикатор середній істинний діапазон для вимірювання волатильності товарного ринку на основі того, скільки в середньому рухається актив протягом певного періоду часу, щоб визначити його “істинний діапазон”. Проте інструмент працює добре на будь-якому ринку.

У наведеному нижче прикладі на парі XAUUSD індикатор середнього істинного діапазону вказує на вибухи в періоди підвищеної волатильності. Коли ціни на золото стабілізувалися від максимумів і сконсолідувалися, середній істинний діапазон також зменшився. Пізніше, коли ціни на золото почали новий висхідний тренд, індикатор ATR вказує на зріст волатильності.

Індекс середньої направленості

Ще один інструмент, розроблений Уайлдером, який також створив Індекс відносної сили та Параболічний SAR. Індекс середньої направленості є інструментом для вимірювання сили тренду.

Індикатор ADX також може виступати як індикатор волатильності. У відсутності тренду волатильність мінімальна.

У наведеному нижче прикладі з відношенням сирової нафти WTI до долара США можна побачити зростання ADX під час домінуючого тренду.

Полоси Болінджера

Полоси Болінджера – це інструмент технічного аналізу, який виконує багато функцій, включаючи вимірювання волатильності. Вони складаються з простого ковзного середнього та двох стандартних відхилень SMA.

Два стандартних відхилення діють як верхня та нижня “полоси”. Більша частина руху ціни відбувається всередині полос, тому, коли ціна активу досягає або закривається поза будь-якою полосою, вона часто діє як гумова стрічка, яка відправляє цінову активність назад в іншу полосу.

Ці полоси розширюються та стискаються в залежності від поточної волатильності. Коли полоси стискаються протягом тривалого періоду часу, ймовірно, волатильність зменшиться. Під час сильної волатильності полоси розширюються.

У наведеному нижче прикладі індексу Доу-Джонса полоси стискаються та стискаються перед вибуховим рухом. З ростом волатильності полоси значно розширюються.

Модифікована версія полос Болінджера – це інша версія інструменту, яка надає лише візуальну оцінку ширини полос.

Вона виключає всі інші аспекти інструменту, забезпечуючи ще більш точну оцінку волатильності ринку. Абсолютні мінімуми також можуть бути причиною вибухової нестабільності на ринку.

Волатильність на різних фінансових ринках

Всі ринки відрізняються, і на них впливають різні фактори, що надають їм більшу або меншу волатильність. Наприклад, волатильність криптовалют є набагато вищою, ніж на високоліквідному ринку форекс.

Фондовий ринок

З точки зору волатильності фінансового ринку фондовий ринок розташовується десь посередині між екстремально спекулятивним класом криптовалютних активів та відносно стабільним валютним ринком форекс.

Як і на всіх ринках, на фондовому ринку бувають періоди гострого зростання волатильності. Зазвичай це відбувається під час економічної кризи або політичної напруженості. Чорні лебеді, остання пандемія, яка охопила світ і призвела до умов ізоляції, спричинила потужну рекордну волатильність на всіх ринках.

Криптовалюти

Ринок криптовалют славиться своєю непередбачуваною волатильністю, спричиненою постійними спекуляціями учасників ринку.

Біткойн відомий тим, що зробив багатьох людей багатими, а так само швидко зробив багатьох людей банкрутами. Ті, хто придбав актив на ранній стадії, могли отримати прибуток в 1000000 відсотків. Однак ті, хто купив актив під час його росту до 20 000 доларів, можливо, втратили ціле майно через його крах.

Підйом і падіння біткойна — один із найкращих прикладів сильної волатильності цін на будь-якому ринку. Актив зріс з 1000 до 20 000 доларів всього за рік, а рік пізніше торгувався за ціною трохи вище 3000 доларів. Наступного року актив знову зріс до 14 000 доларів, а потім знову впав до 4 000 доларів.

Форекс

Волатильність на ринку Форекс досить низька порівняно з іншими ринками. Валюти торгуються за відносно стабільними цінами через величезний розмір цих ринків і достатню ліквідність. Тому трейдери на Форекс часто користуються кредитним плечем для збільшення прибутковості своїх угод.

Товарний ринок

Залежно від активу, ринок сировинних товарів може бути відносно стабільним або мати помірну волатильність. Великою мірою це залежить від зовнішнього середовища, економічних та політичних факторів, що впливають на ринкову нестабільність. Сировинні товари часто переживають фази загальної стабільності, а потім зазнають значної волатильності, коли певні події або інші фактори впливають на попит та пропозицію.

Стратегії та методи торгівлі на ринках з високою волатильністю

Висока волатильність в часи нестабільності створює більше можливостей для торгівлі з більш значним потенціалом прибутку. Оскільки ціни дико коливаються від покупців до продавців, існує можливість отримати прибуток від напрямку руху ціни, незалежно від того, у якому напрямку вона рухається.

На ринках спотів, покупка за низькою ціною та продаж за високою захищає капітал від ризику і збільшує маржу прибутку. Тим часом, використовуючи похідні інструменти або контракти, такі як CFD, трейдери можуть відкривати довгі або короткі позиції, не маючи реальної можливості купувати чи продавати базовий актив. Доречі для цьогр можу порадити біржу Bingx, посилання в кінці статті.

Незалежно від методу, саме волатильність безпосередньо впливає на прибуток трейдера та ситуацію на ринку. Підготовка до подій з надзвичайною волатильністю ринку, встановлення стоп-лосс чи тейк-профіт ордерів може призвести до більшого успіху та менших збитків.

Існують два основних способи торгівлі при високій волатильності: свінг-трейдинг та дейтрейдинг.

Свінг-трейдинг використовує переваги торгівлі на більш значних коливаннях цін у короткостроковій та середньостроковій перспективі, створених волатильністю.

Коли ринки досить волатильні для торгівлі на коливаннях, вони, як правило, також більш волатильні протягом дня, надаючи ще більше можливостей для дейтрейдерів.

Кожен тип торгівельної стратегії потребує унікального плану, різного обсягу позицій та врахування багатьох інших факторів. Наприклад, через меншу частоту угод свінг-трейдери можуть бути готові піти на більший ризик, щоб отримати більший прибуток, у той час як денні трейдери, які укладають більше угод, будуть швидко входити та виходити навіть при невеликому відсотку прибутку за угоду.

Обидва методи торгівлі можуть використовувати ті ж інструменти та індикатори, проте їх слід налаштовувати на більш короткі або тривалі періоди часу для денної торгівлі та торгівлі на коливаннях відповідно.

Найважливіша річ, на яку слід звернути увагу під час надзвичайної волатильності, – це правильне встановлення стоп-лосс та дотримання торгового плану. Можливо, знадобиться, щоб стоп-лосси були ширшими, ніж зазвичай, тому відповідно коригуйте їх. Постійне дотримання торгового плану запобігає прийняттю трейдером неправильних рішень через паніку чи емоції.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду