Trader-blog » Трейдинг » Валютні опціони в трейдингу на фінансових ринках

Валютні опціони в трейдингу на фінансових ринках

На форекс-рынку існує кілька похідних інструментів, які використовують валютні пари як базовий актив. Найвідомішим із цих похідних фінансових інструментів є валютні опціони. Опціони активно торгуються на біржовому або позабіржовому ринку, а також на деяких фьючерсних або фондових біржах. Торгівля опціонами на форекс стає все більш доступною для роздрібних трейдерів через різних брокерів.

Ринок валютних опціонів генерує значний щоденний оборот, що робить його одним з найбільш ліквідних похідних ринків у світі.

Валютні опціони: основні аспекти

Що це таке?

Зазвичай валютні опціони – це фінансові угоди, які надають покупцеві право, але не зобов’язання обміняти певну кількість однієї валюти на іншу за визначеним обмінним курсом, відомим як ціна виконання. Покупець опціону сплачує продавцю ціну або премію, щоб отримати це право.

Момент виконання

Якщо покупець опціону хоче скористатися своїм валютним опціоном, він повинен зробити це до останньої дати існування контракту, відомої як дата закінчення строку дії опціону.

Обмін валют

У момент виконання заявлені обміни валют за ціною виконання повинні бути здійснені в зазначену дату розрахунку по контракту, яка, як правило, є точною датою поставки на дату виконання опціону.

Стиль виконання

Опціонні контракти на валютні фьючерси зазвичай мають стиль виконання. Це може бути американський стиль, що означає, що опціон може бути виконаний в будь-який день до його закінчення, або європейський стиль, за якого опціон може бути виконаний лише в день закінчення строку його дії до певного часу.

Використання опціонів

Страховка та збільшення прибутку

Валютні опціони можуть використовуватися як страховий поліс для хеджування існуючої позиції. У цьому випадку премія опціону виплачується для забезпечення виконання даної позиції за ціною виконання опціону.

Крім того, валютні опціони можуть бути продані за існуючу валютну позицію, щоб забезпечити додатковий дохід, що підвищує рівень беззбитковості позиції. Наприклад, трейдер, який має валютну пару GBP/USD, може продати GBP Call/USD Put, щоб обмежити свій прибуток на рівні страйк-ціни, покращуючи при цьому рівень беззбитковості у випадку падіння ринку.

Стратегії та ставки на волатильність

Торгівля опціонами на форекс може бути також використана для поєднання опціонів у різноманітні стратегії, які можуть використовуватися для зайняття стратегічних позицій на ринку на основі певного ринкового погляду, хеджування позицій від можливих небажаних рухів та збільшення доходності.

Валютні опціони також можуть бути використані для ставок на рівень руху, очікуваний на базовому валютному ринку. Параметр, відомий як підсумована волатильність, використовується для оцінки валютних опціонів, який відображає ступінь коливань, очікуваних на ринку. Це дозволяє трейдерам опціонів на форекс торгувати підсумованою волатильністю.

Визначення курсів європейських опціонів

На додаток до формування цін за допомогою попиту та пропозиції, таких як Чиказький біржовий ринок IMM та PHLX, валютні опціони можна теоретично оцінити за допомогою модифікованої математичної моделі, що базується на традиційній моделі Блека-Шоулза для оцінки акційних опціонів.

Ця модель оцінки валютних опціонів тепер відома як модель Гармана-Колхагена після того, як вчені на ім’я Гарман та Колхаген модифікували модель Блека-Шоулза у 1983 році для врахування відносних процентних ставок по кожній з двох валют, що беруть участь у валютній парі.

Параметри для оцінки валютних опціонів Гармана-Колхагена

Для визначення теоретичної ціни валютного опціону в європейському стилі трейдерам, які використовують модель Гармана-Колхагена, зазвичай потрібно ввести наступні параметри:

  • Валюта Пут — валюта в валютній парі, яку опціон дасть покупцеві на купівлю.
  • Валюта Кол — валюта в валютній парі, на яку опціон надає право продажу покупцеві.
  • Страйк-ціна — курс, за яким дві валюти у базовій валютній парі будуть обмінені при виконанні опціону.
  • Дата закінчення строку дії — єдиний день, коли можна використати цей опціон, оскільки він є опціоном європейського типу.
  • Спотовий курс — обмінний курс для базової валютної пари.
  • Дата доставки спот — дата, на яку відбудеться обмін основних валют при виконанні опціону.
  • Форвардний курс — переважаючий форвардний обмінний курс для базової валютної пари на дату поставки або розрахунку опціону.
  • Дата поставки або погашення опціону — дата, на яку основні валюти будуть обмінені, якщо опціон буде виконаний.
  • Подразумована волатильність — рівень передбачуваної волатильності для базової валютної пари вказаного опціону.

Введення вищезазначених даних у комп’ютерну програму, закодовану з моделлю ціноутворення Гармана-Колхагена, призведе до отримання ціни, яка на практиці часто виражається у відсотках від суми базової валюти на позабіржовому ринку. На біржах, таких як Чиказький IMM, ціна котирування може бути виражена в пунктах США за одиницю валюти, тому премія за опціон, як правило, буде виплачуватися в доларах США.

Щоб здійснити транзакцію, маркет-мейкеру необхідно вказати суму в одній валюті. Це дозволить правильно розрахувати премію, тобто суму, виражену в будь-якій з валют опціону, яку покупець має надати продавцеві для придбання валютного опціонного контракту.

Внутрішня та зовнішня вартість опціону

Коли мова йде про європейський або американський стилі валютних опціонів, варто розуміти дві складові їх вартості.

Внутрішня вартість — це перевага, яка виявляється, якщо вона є, між ціною виконання опціону та домінуючим форвардним обмінним курсом на дату поставки опціону. Опціони з прибутковим потенціалом та низькими рівнями передбачуваної волатильності, що наближаються до кінця строку дії, зазвичай мають ціни, які майже виключно складаються з внутрішньої вартості.

Зовнішня вартість — це всі решта складові поточної ринкової вартості опціону. Опціони з високою передбачуваною волатильністю, тривалим строком дії та ціною виконання, розташованою “у грошах”, зазвичай мають найбільшу зовнішню вартість.

Опціони американського стилю у валюті з вищою процентною ставкою мають тенденцію мати трохи вищу часову вартість, ніж інші ідентичні опціони європейського стилю.

Американські ціни на валютні опціони та критерії раннього виконання

Модифікація ціни для американських опціонів

Опціони в американському стилі можуть бути виконані у будь-який час до закінчення строку дії, тому їх ціноутворення потребує модифікації моделі ціноутворення, що була включена в так звану біноміальну модель, яка зазвичай використовується для визначення ціни опціону.

Підрахунок ціни

При визначенні ціни таких опціонів потрібно враховувати можливу перевагу раннього виконання для покупця. На практиці це означає, що валютні опціони форекс у американському стилі, як правило, подібні за ціною, але не дешевші, ніж опціони в європейському стилі.

Умови раннього виконання

Досрочне виконання опціону в американському стилі виключить всю залишкову вартість цього опціону, яка може становити значну частину його вартості. Тому такі опціони, як правило, виконуються рано лише в разі, якщо вони прибуткові опціони на грошові коли з вищою процентною ставкою.

Розрахунок вигідності

Крім того, для виправдання досрочного виконання опціону в американському стилі, опціон повинен бути достатньо прибутковим, щоб відношення базової позиції до максимальної дати поставки опціону зараз перевищило поточну часову вартість опціону. Якщо це не так, то зазвичай більш вигідно просто продавати такі опціони в американському стилі, щоб отримати як часову, так і внутрішню вартість, ніж використовувати їх рано і втратити всю залишкову часову вартість.

Аналіз позиції валютного опціону

Графічний аналіз

Багато учасників ринку валютних опціонів активно аналізують свої опціонні позиції на графіках, представляючи графік виплати опціону, також відомий як виграш.

На прикладі наступного графіка показано профіль виплати позиції в 10 000 000 євро опціону EUR Call / USD Put з ціною виконання 1,1000, яка коштує премію в розмірі 100 000 доларів США в діапазоні можливих спотових курсів з закінченням від 1,0000 до 1,2000.

Аналіз графічного профілю

Під час аналізу графічного профілю виплат, подібного до цього, перше, на що варто звернути увагу, – це плоска лінія зліва, яка відображає обмежений ризик зниження європейського опціону Euro Call, якщо спотовий курс виявиться нижче ціни виконання після закінчення строку дії. У цьому випадку строк дії опціону буде непотрібним, і трейдер просто отримає премію у розмірі 100 000 доларів, яку він заплатив за опціон.

По-друге, зверніть увагу на кінцевий вигин профілю виплат опціону за ціною виконання 1,1000. Ця раптова зміна нахилу ціни страйка відображає той факт, що опціон почне зростати в ціні, коли євро зростатиме відносно долара США, як тільки спот-курс після закінчення перевищує ціну виконання опціону.

Лінія, що продовжується від вигину за ціною виконання, надалі продовжується необмежено, оскільки спот-курс EUR/USD продовжує свій ріст після закінчення строку дії. Це відображає необмежений потенціал прибутку для довгої позиції опціону, оскільки прибуток з опціону Call буде лінійно зростати зі спотовою ціною, як тільки вона перевищує ціну виконання. І навпаки, опціон Put покаже необмежений прибуток при зниженні спотової ставки нижче ціни виконання після закінчення строку дії.

Ринок позабіржових валютних опціонів

Учасники та процес торгівлі

Ринок позабіржових валютних опціонів функціонує серед великих фінансових установ та їх клієнтів. Торгівля валютними опціонами на ринку Форекс зазвичай відбувається по телефону або через електронні системи обміну між клієнтами фінансових установ та дилінговими центрами та ринковими мейкерами. Клієнти дилінгового центру можуть зацікавлені в хеджуванні корпоративних ризиків, якщо вони мають корпоративні інтереси, або вони можуть бажати займати спекулятивні позиції в валютній парі, використовуючи валютні опціони, якщо вони працюють на хедж-фонді.

Крім того, спеціалізовані брокери валютних опціонів Форекс будуть вказувати рівні підтвердженої волатильності та рівень дельти або ціну виконання валютного опціону, що відображає ступінь їхньої прибутковості для опціону. Це дозволяє учасникам ринку валютних опціонів надавати ефективні котирування.

Угода та виконання

Після того, як підтверджена волатильність та рівень дельти або ціна виконання опціонної угоди зазвичай узгоджуються з брокером, позабіржовий брокер валютних опціонів може з’єднати покупця та продавця, якщо між потенційними контрагентами існує достатня кількість кредитних ліній для обробки обсягу угоди.

Обмеження та умови

Загалом, професійні ринкові мейкери, які працюють на позабіржовому валютному ринку, зазвичай вимагають, щоб клієнт, який проходить через їх дилінговий центр, мав опціонний відсоток, що перевищує його номінальну суму більше 1 000 000 доларів, тоді як брокер позабіржових опціонів зазвичай звертав б увагу тільки на операції з опціонами, умовна сума яких перевищує 5 000 000 доларів.

Нові можливості

Однією з нещодавніх можливостей для торгівлі, яка розширила доступність валютних опціонів для роздрібного ринку, стала поява брокерів бінарних опціонів.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду