Trader-blog » Трейдинг » Валовий внутрішній продукт (ВВП) в трейдингу: що варто враховувати?

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в трейдингу: що варто враховувати?

Визначення ВВП – валовий внутрішній продукт (ВВП) є досить відомим показником економіки і часто згадується у новинах фінансового ринку. Це також один з найважливіших параметрів фундаментального аналізу. Давайте спробуємо розібратися, що представляє собою ВВП. У цій статті ми розглянемо, що таке валовий внутрішній продукт, як він використовується в валютному аналізі, і як різниця між ВВП двох країн впливає на обмінні курси.

Зміст

Що таке валовий внутрішній продукт (ВВП)?”

Визначення ВВП

Валовий внутрішній продукт — це загальний обсяг економічної активності приватних і державних компаній протягом певного періоду. Економічна активність поділяється на:

  • Споживання. Особисті витрати, одяг, автомобілі, паливо або оренда.
  • Інвестиції. Наприклад, підприємства, які інвестують у нове обладнання для заводу або приватні інвестиції в нерухомість.
  • Державні витрати, які включають витрати на інфраструктуру, оборону або заробітну плату працівників.

Торговий баланс додається до експорту та враховується в данних валового внутрішнього продукту, тоді як імпорт віднімається.

Економічні звіти про ВВП зазвичай охоплюють квартальні та річні періоди. Ці дані періодично переглядаються до тих пір, поки не буде випущений остаточний річний ВВП. Звіти про ВВП зазвичай публікуються щомісяця у більшості країн, хоча деякі надають дані лише щоквартально. Випуск цих даних щомісяця дозволяє частіше оцінювати стан економіки.

ВВП США публікується Бюро економічного аналізу ближче до кінця кожного місяця. Також публікується оновлення даних за попередній місяць щодо квартальної активності.

Існують різні типи показників валового внутрішнього продукту, такі як валовий внутрішній продукт на душу населення або ВВП в постійних цінах. Більшість трейдерів ринку спостерігають за зростанням ВВП, яке відображається у відсотках. Цей показник ВВП є найзручнішим для порівняння стану економік двох валют.

Навпаки, порівняння у доларовому вираженні або на душу населення було б особливо складним, оскільки потрібно було б враховувати багато інших факторів. Тому для більш ефективного аналізу порівнюється економічна активність як відсоткове змінення протягом певного періоду.

Аналіз даних по ВВП

Важливість аналізу ВВП

Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ключовим показником економічної активності і завжди варто враховувати його в фундаментальному аналізі кожної валютної пари. Фундаментальний трейдер використовує дані ВВП як ключовий фактор для визначення сили економіки країни та, відповідно, сили її валюти.

Аналіз ВВП на валютному ринку

Аналіз ВВП на валютному ринку передбачає порівняння даних ВВП з попередніми звітами. Перша оцінка включає порівняння даних ВВП для валюти A з даними ВВП для валюти Б.

Це порівняння допомагає визначити, яка з двох валют має більш сильну економіку. Наступна оцінка знаходиться між поточними даними та даними попереднього місяця. Ці дані показують прогрес у збільшенні або зменшенні економічної активності. Порівняння також можна провести з даними ВВП за попередній рік.

Контекст ВВП в економіці

Дані ВВП також повинні бути розглянуті в загальному контексті економіки окремої країни, оскільки кожна країна перебуває на певному рівні розвитку і має певний рівень очікувань щодо зростання ВВП. Тому потрібно порівнювати аналогічні економіки на одній і тій же основі. Не можна очікувати, що розвинута економіка зможе досягти щорічних темпів зростання вище 4%.

Порівняння темпів зростання ВВП

Для більш розвинених країн темпи зростання в 3% вважаються відносно високими. Коли ми дивимося на розвиваючіся країни, ми можемо очікувати щорічних темпів зростання, які перевищують це число і навіть часто подвоюють його. Це особливо справедливо для країн з формуючоюся ринковою економікою, зокрема для країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія і Китай).

Урахування особливостей країн

Порівнюючи темпи зростання ВВП між двома валютами, також потрібно враховувати загальний стан економіки кожної валюти та історичні середньорічні темпи зростання.

Вплив даних про ВВП на валюту

Поважний економічний індикатор

Дані про валовий внутрішній продукт є одним з найбільш ретельно відстежуваних економічних показників, оскільки вони досить наочно визначають розширення або скорочення економіки. Ці дані легко відстежувати протягом тривалих періодів часу, і вони можуть показувати різні етапи економічного циклу. Наприклад, у разі рецесії, яка визначається як період з двома або більше послідовними кварталами від’ємного зростання.

Важливий фактор для валюти

Рівень зростання ВВП є важливим рушійним чинником через вплив економічної активності на валюту. Вищий рівень економічної активності створює більший попит на валюту. Компаніям і приватним особам потрібні великі суми в валюті, що сприяє зростанню попиту. Збільшення економічної активності також призводить до збільшення загальної вартості економіки, оскільки всі валюти є бумажними грошима, і чим більшою цінністю володіє економіка, тим більшою буде цінність і валюти.

Необхідність монетарного посилення

Попит також створює необхідність ужесточення грошово-кредитної політики для запобігання перегріву економіки. Монетарне ужесточення означає, що процентні ставки по активам, наприклад, по державних облігаціях, номінованих в цільовій валюті, також будуть вищими.

Більша доходність за цими активами стимулюватиме інтерес інвесторів, і, отже, валюта буде зростати в найближчий час, оскільки гроші втікають в валюту для придбання нових активів.

Европейський Союз проти США: боротьба за ринкове лідерство

Ілюстрація вище показує, що щорічний приріст ВВП в Європейському Союзі випереджав зростання ВВП у США з 2006 по 2008 рік, коли обидві економіки потрапили в рецесію через фінансову кризу. З 2009 по 2014 рік щорічні темпи росту ВВП у США перевищували показники єврозони.

Цінова боротьба на ринку валют: євро проти долара

Дивлячись на графік цін нижче, ми бачимо, що євро продовжило зміцнюватися, оскільки долар США ослаблював протягом 2006-2008 років. EURUSD піднімався з рівнів близько 1,1700, щоб досягти свого історичного максимуму у липні 2008 року на 1,6038.

Оновлення грошового курсу: перспективи в межах ринкової конкуренції

Після подолання наслідків фінансової кризи економічний розвиток у США почав зростати швидше, ніж в Європейському Союзі. EURUSD спостерігав повільний спад цін, із ціною, що досягла мінімуму на рівні 1,1875 до червня 2010 року.

Вплив фундаментальних чинників на ринкові тенденції: аналіз сучасних подій

Цінові рухи на ринку Форекс також ґрунтуються на очікуваннях, а не лише на найновіших даних. Після економічної кризи 2008 року змінні очікування економічного зростання продовжували впливати на ціну євро. Однак євро також ставало жертвою геополітичних та фінансових криз. Довговічні кризи в Греції у 2010/2011 роках та банківська криза в Італії, Іспанії, Ірландії та Португалії (PIIGS) у 2011/2012 роках створили надзвичайно нестабільний ринок для євро.

Важливість ВВП в трейдингу

Складність аналізу ВВП у торгівлі

Трейдинг на основі даних ВВП може виявитися не таким простим. На валютному ринку враховуються як очікувані дані, так і реальні події, іноді випуски даних не відповідають очікуванням. Це означає, що якщо в певній країні очікується високий показник ВВП, і ця подія відбувається, реакція ринку зазвичай буде обмеженою.

Волатильність на ринку валют: як реагує ринок на дані ВВП

Ринок часто очікує значні новини, тому очікуваний ріст ВВП може бути недостатнім для підняття вартості валюти. Публікація показників ВВП може навіть призвести до зниження вартості валюти, незважаючи на ріст ВВП. Показники росту ВВП є дуже важливими, але валютні ринки з більшою ймовірністю сприймуть ексцесивну реакцію цін перед наступною публікацією ВВП, віддавши перевагу волатильності.

Несподіваність даних ВВП: вплив на ринкову динаміку

Опублікований показник ВВП значно нижче або вище очікуваного також створить волатильність, оскільки трейдери та інвестори відреагують на це несподіване число. Набагато вищі, ніж очікувалося, темпи росту ВВП, як правило, призведуть до зростання вартості цільової валюти, принаймні на короткий період. Продовження тенденції після початкового росту вартості валюти в значній мірі буде залежати від загального стану економіки.

Прагнення до зростання: аналіз реакції ринку на несподівані дані

Наприклад, якщо економіка намагається показати зростання, а протягом кількох місяців були низькі показники ВВП, і раптово в останньому випуску ВВП спостерігається стрибок, ринок відреагує швидким підйомом цільової валюти. Трейдери відчувають, що валюта можливо була перепродана і, враховуючи нові дані, вважають, що вона зараз недооцінена. Трейдери починають купувати цільову валюту, сподіваючись побачити, що вона досягне більш високих цін, принаймні в короткостроковій перспективі.

Підсумки: важливість врахування фундаментальних чинників у трейдингу

Однак не дивуйтеся, якщо після початкового ралі вартість валюти почне знижуватися і, в кінцевому підсумку, повернеться до рівнів, зазначених до публікації даних ВВП. Один випуск даних ВВП може бути недостатнім, щоб змінити загальну фундаментальну картину економіки.

Темпи росту ВВП: ключові аспекти для трейдера

ВВП в різних країнах: варіації та особливості

Дані про ВВП різняться від країни до країни і залежать від рівня розвитку економіки. Крім того, слід враховувати інші фактори, які визначають економічне середовище. Розглянемо три найбільші економічні зони – США, Єврозону та Китай.

Темпи росту ВВП в США: маркери здорової економіки

Після фінансової кризи 2008 року вважається, що здорова розвиваючася економіка має щорічний приріст ВВП на рівні 2% або більше. Більш низькі показники все ще свідчать про економічний розвиток, але вони не є достатніми.

Темпи росту ВВП в Єврозоні: відмінності в порівнянні зі США

У Єврозоні темпи росту ВВП зазвичай трохи нижчі, ніж у США. З 1995 по 2017 рік середньорічний темп росту ВВП в США становив 2,4%, тоді як у зоні євро цей показник складав 1,6%. Для зони євро консенсус щодо здорової розвиваючоїся економіки становить 2% або більше.

Темпи росту ВВП в Китаї: вражаючі цифри і виклики

Останні 40 років у Китаї спостерігалися дуже високі темпи росту ВВП. З 1978 року, коли в Китаї розпочалися економічні реформи, середньорічні темпи росту ВВП країни складають 9,6%. Після кризи 2008 року економіка може працювати з двозначним ростом лише в період між 2010 та 2011 роками. Наразі країна критично оцінює темпи росту, якщо вони падають нижче 7%. Темпи росту ВВП для Китаю повинні становити від 7% до 9%.

Аналіз економічного циклу та ВВП

Ще одним фактором, який слід враховувати, є поточний економічний цикл. Допустимо, у США спостерігається ріст ВВП на рівні 2,5%, а поточні дані показують зріст на 2,7%. Нові дані показують збільшення ВВП, але також можуть викликати сумніви серед аналітиків та економістів щодо того, наскільки довго цей рівень може бути стійким. Ринки завжди оцінюють ціни відносно майбутніх подій та даних, тому вам слід враховувати, чи досягла економіка свого піку.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду