Trader-blog » Теханаліз » Перекупленість і перепроданість на ринку: стратегії торгівлі

Перекупленість і перепроданість на ринку: стратегії торгівлі

Уміння визначати рівні перекупленості та перепроданості на ринку є важливою навичкою в трейдингу при торгівлі акціями, сировинними товарами, валютами та іншими активами. Завжди важливо розуміти, що це за рівні і як їх можна ідентифікувати.

Здатність виявляти умови перекупленості та перепроданості на ринку може допомогти вам визначити, коли входити та виходити з угоди, яку позицію відкривати та коли може статися розворот тренду. Це розуміння дозволяє управляти ризиками і приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Перекупленість та перепроданість

У реальному трейдингу рівні перекупленості та перепроданості вказують на ціну активу у порівнянні з його справедливою вартістю. Вони допомагають розпізнати ринкові умови та майбутні тенденції, надаючи точки для укладання угоди на покупку чи продаж. Хоча ці рівні частіше пов’язані з акціями, їх можна використовувати й у торгівлі опціонами, на ринку Форекс та з товарами.

Наприклад, коли акція стає перекупленою, це означає послідовний ріст ціни. Це може призвести до угоди за більш високою ціною, ніж у поточний момент. Як тільки ринок досягне екстремальної точки, і трейдери вважатимуть, що ціна піднялася занадто високо, можна очікувати корекції та подальшого звороту ціни.

З іншого боку, перепродана акція — це та, що торгується нижче своєї поточної вартості. Припускається, що короткострокові спади наближаються до кінця, і подальший зростаючий тренд може бути неуникненим.

Перекупленість та перепроданість можуть бути викликані перебільшеною реакцією на новини, повідомлення про прибуток чи інші події на ринку, що призводять до досягнення ціни екстремальних значень. Таким чином, розуміння моменту, коли ці цінові рухи досягають свого піку, є ключем до успішної торгової стратегії.

Як визначити рівні перекупленості та перепроданості?

Визначення рівнів перекупленості та перепроданості найкраще здійснювати за допомогою технічного аналізу. Це означає аналіз графіків цін та показників для виявлення закономірностей у рухах ринку. Технічний аналіз базується на припущенні, що історичні тенденції повторюються, тому попередні важливі цінові рівні можуть передбачати майбутні рухи на ринку.

Існують різні технічні індикатори, які можна використовувати для визначення рівнів перекупленості та перепроданості, але деякі з них є більш ефективними, ніж інші. Два найпопулярніших індикатори для визначення перекупленості та перепроданості – це індикатор RSI та осцилятор стохастик.

Ви можете використовувати кожен з них окремо або в поєднанні.

Для використання переваг рівнів перекупленості, вам слід спробувати визначити момент, коли ринок досягає свого максимуму. В цей момент ви відкриваєте коротку позицію, щоб скористатися перевагами ринку, який має пройти корекцію.

Для перепроданих рівнів ми б обрали протилежну стратегію – знайти дно ринку і відкрити довгу позицію, щоб скористатися майбутнім рухом вгору.

Пам’ятайте, що так само важливо знайти рівні виходу для вашої угоди, а не лише рівні входу. І як RSI, так і стохастичний осцилятор можна використовувати, щоб побачити, коли тренд наближається до кінця, показуючи, що настав час закрити вашу угоду.

Беручи до уваги різні характеристики стохастичного осцилятора порівняно з характеристиками RSI, корисно знати, коли кожен індикатор пропонує більшу цінність та точність, ніж його аналог.

У цілому, стохастик є кращим індикатором на волатильних ринках, де цінові рухи є нестабільними. Оскільки стохастичний осцилятор не залежить від інформації про тренд для позначення умов перекупленості та перепроданості, він може надати інформацію про ціни, для яких нові цінові рівні практично не корелюють із минулою активністю.

RSI, навпаки, використовує інформацію про тренд, що робить його поганим індикатором для використання в ситуаціях, коли цінова активність досить волатильна.

Індекс відносної сили

Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор імпульсу, який вимірює швидкість руху ціни. Він використовується для утворення припущень про стійкість поточних цінових значень та ймовірність зміни напрямку ринку.

RSI обчислюється за допомогою середнього максимума та мінімума ціни за певний період часу – зазвичай 14 періодів. Він представлений у вигляді лінії, яка рухається між нулем і 100. Коли рівень наближається до 100, це означає, що на ринку переважають вищі цінові рівні протягом обраного періоду часу. Коли рівень RSI рухається до нуля, це вказує на те, що нижчі цінові рівні зустрічаються частіше, ніж вищі.

Якщо відсоток перевищує 70, ринок зазвичай вважається перекупленим, а якщо він менше 30, його вважають перепроданим.

Важливо зазначити, що RSI може залишатися над і під цими точками протягом тривалого часу. Ринки можуть залишатися перекупленими або перепроданими набагато довше, ніж ви очікуєте.

При використанні RSI необхідно зачекати, доки рівень індикатора не опуститься нижче 70 або вище 30. Це показує, що ринкові умови дійсно змінюються.

Часто під час восходящих трендів RSI має тенденцію залишатися більш статичним, ніж під час низхідних.

Під час восходящого тренду RSI зазвичай залишається вище 30 і часто досягає рівня 70. У низхідному тренді рідко стається так, що RSI перевищує 70, а індикатор часто досягає рівня 30 або нижче. Ці рекомендації можуть допомогти визначити силу тренду та виявити можливі звороти. Наприклад, якщо RSI не може досягти 70 під час кількох послідовних коливань цін під час восходящого тренду, а потім падає нижче 30, то тренд ослаб. Це може спровокувати його реверс вниз.

Обернене справжнє для низхідного тренду. Якщо низхідний тренд не може досягти рівня 30 або нижче, а потім зростає вище 70, цей низхідний тренд ослаб і може розвернутися вгору.

Осцилятор стохастик

Осцилятор стохастик використовується для порівняння поточного рівня цін активу з його діапазоном за певний період часу. Зазвичай це 14 періодів.

Під час висхідного тренду ринок буде намагатися закриватися ближче до своїх максимумів, а в низхідному тренді він буде наближатися до своїх мінімумів. Коли ціни відходять від цих крайнощів і наближаються до середини свого цінового діапазону, це часто є ознакою того, що імпульс вичерпано, і ринок може змінити свій напрямок.

Як і RSI, стохастик рухається по шкалі від нуля до 100. Значення більше 80 зазвичай вказує на перекупленість, а значення 20 або нижче зазвичай вказує на перепроданість.

Стохастик також використовується разом з RSI. Оскільки рівні RSI можуть залишатися високими або низькими протягом достатньо тривалого часу, додавши стохастик, можна побачити, коли імпульс змінюється, і ціни починають відхилятися від своїх екстремумів.

Варто пам’ятати, що значення вище 80 або нижче 20 не обов’язково є запрошенням до укладення угоди. У деяких випадках актив може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалого періоду, якщо ціновий тренд залишається сильним, і ціна продовжує закриватися на більш високих максимумах або більш низьких мінімумах.

На наведеному нижче графіку стохастичний осцилятор досягає рівня вище 80, генеруючи сигнал на продаж, але ціна продовжує зростати, і актив залишається в зоні перекуплених активів протягом кількох днів. Якби трейдер увійшов в коротку позицію, коли осцилятор зробив свій початковий рух вище 80, він в кінцевому підсумку зазнав б втрат або вийшов би з угоди, перш ніж тренд розвернувся на його користь.

Відкриття позиції в напрямку сильного тренду обмежить кількість ризику, яку ви берете на себе, і захистить вас від занадто швидкого входу в угоду. Перед тим, як діяти за показниками перекупленості та перепроданості, вивчіть графік руху ціни та скористайтеся індикатором тренду, наприклад, індикатором MACD, щоб підтвердити напрямок та силу поточного тренду.

Для подальшої перевірки сигналів купівлі та продажу, що генеруються показниками перекупленості та перепроданості за допомогою стохастичного осцилятора, трейдери також шукають дивергенції та перетини сигнальної лінії. Дивергенція виникає, коли цінова дія досягає нового максимуму або мінімуму, а стохастичний осцилятор не слідує цьому прикладу. Зазвичай, дивергенція передує розвороту тренду, оскільки, як відомо, імпульс ціни змінює свій напрям перед самою ціною.

На наведеному нижче графіку ціна досягає нового мінімуму, але стохастичний осцилятор не може зробити більш низький мінімум.

Під час дивергенції дві сигнальні лінії стохастичного осцилятора перетинаються — це ще один сигнал того, що тренд настроєний на розворот. Перш ніж відкрити довгу позицію, трейдер повинен зачекати підтвердження відповідної зміни ціни. Відразу після дивергенції ціна не може зробити більш низький мінімум і продовжує зростати в протилежному напрямку, підтверджуючи таким чином розворот.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду