Trader-blog » Форекс » Державні облігації та Форекс: що потрібно знати трейдеру?

Державні облігації та Форекс: що потрібно знати трейдеру?

Роль державних облігацій у світі валют – ринок державних облігацій окремої країни, як правило, добре відображає економічний стан країни, а також відносну оцінку вартості валюти порівняно з іншими основними валютами.

Крім того, сила облігацій, як правило, впливає на вартість валюти, оскільки великі міжнародні інвестори зазвичай розміщують свої кошти там, де можна отримати найкращі ставки за облігаціями. Цей потік “великих грошей” може суттєво змінити валютні курси на користь валют з більш високим доходом.

Вплив державних облігацій на ринок Форекс – державні облігації, які зазвичай випускаються головним казначейством країни, відіграють центральну роль у вартості національної валюти, оскільки їх випуск, як правило, збільшує боргові зобов’язання держави. Крім того, середня дохідність облігацій і співвідношення заявок до покриття безпосередньо впливають на ринок Форекс.

Розуміння того, як процентні ставки і ринок державних облігацій впливають на оцінку вартості валюти, дуже важливо. Ці фактори уважно відстежуються досвідченими трейдерами для визначення довгострокових тенденцій. Зміни дохідності казначейських облігацій США, зокрема дохідність за цими облігаціями, є одним із основних факторів оцінки рухів долара США, які багато початківців трейдерів схильні ігнорувати.

Важливість для трейдера – для трейдера важливо знати, що зміна доходності казначейських облігацій США має прямий вплив на оцінку долара США. Розуміння того, як доходність казначейських облігацій і доходність інших державних облігацій впливають на оцінку відповідних валют, може стати потужним інструментом для валютних трейдерів.

Державні облігації: визначення та функції

Що таке державні облігації?

Державні облігації – це інструменти боргу, які можуть використовуватися корпораціями та урядами для отримання доступу до відносно низьких процентних ставок за кредитними коштами. Вони надають урядам та корпораціям більш доступний джерело фінансування порівняно з іншими видами позик.

У Сполучених Штатах уряд випускає облігації на федеральному, штатному та муніципальному рівнях.

Основні характеристики державних облігацій

Емітент облігації зазвичай встановлює умови позики, які включають строк погашення та розмір періодичних виплат. На аукціоні облігацій інвестори погоджуються заплатити певну ціну за облігації, яка визначає її середню доходність. Покупці зазвичай отримують купонні платежі, які є процентами від суми їх інвестицій і виплачуються періодично.

Доходність державних облігацій

Доходність облігації – це річний ефективний дохід, який враховує ціну, яку було сплачено за облігацію, та купони, які повинні бути згідно неї виплачені. Важливо зазначити, що ціна облігації має зворотний зв’язок з її доходністю. Коли ціна облігації зростає, доходність знижується, а коли ціна облігації падає, доходність зростає.

Вплив на Форекс

Зміни в доходності державних облігацій можуть мати прямий вплив на оцінку валюти. Розуміння цих факторів дуже важливо для трейдерів у визначенні довгострокових тенденцій.

Державні ноти, векселі та облігації казначейства США

Важливі фінансові інструменти

Давайте розглянемо казначейські векселі та облігації США, доходність яких, як правило, має найбільший вплив на основні валютні пари валютного ринку, включаючи долар США. Зазвичай, термін погашення нот становить один рік або менше, термін погашення векселів — від двох до десяти років, а термін погашення облігацій — від десяти до тридцяти років.

Терміни та їх характеристики

На ринку облігацій термін “нульовий купон” вказує на те, що по долговому інструменту купони не виплачуються. Такі активи продаються за ціною нижче “номінальної”.

Вплив на валютний ринок

Важливо врахувати, що ціна облігацій зворотно залежить від їх доходності. Валютний ринок реагує на зміни в доходності державні облігацій.

Поведінка інвесторів на ринку

Коли зростає апетит до ризику, інвестори віддають перевагу покупці інструментів з високими ставками, таких як новозеландський та австралійський долари. Це відбувається через те, що ці валюти пропонують вищу процентну ставку, яка компенсує ризик оцінки їхніх валют.

Попит на безпечні активи

У ситуаціях підвищеного ризику інвестори намагаються захистити свої кошти. Такі валюти, як долар США, швейцарський франк та японська ієна, називаються “валютами безпечного пристановища”.

Попит на державні облігації на аукціоні

Ключовий показник успішності аукціону

Спрос на казначейські векселі, ноти та облігації США визначається “відношенням заявки до покриття”. Це відношення завжди враховує обсяг облігацій, на які інвестори подали заявки, до обсягу цінних паперів, фактично виставлених на продаж. Наприклад, якщо Казначейство пропонує продати на аукціоні 10 млрд доларів казначейських векселів, а інвестори подали заявки на 15 млрд доларів, то відношення заявок до покриття складе 1,5.

Високий коефіцієнт заявки до покриття свідчить про успішність аукціону, що, як правило, позитивно впливає на відповідну валюту, оскільки інвесторам потрібно буде купувати цю валюту, щоб придбати облігації, на які вони претендують. Ця важлива інформація публікується після всіх значних казначейських аукціонів, а також після аукціонів облігацій в інших країнах.

Успіх аукціону казначейства зазвичай оцінюється за тим, наскільки відношення ставки до покриття поточного аукціону порівнюється з показником попередніх аукціонів. Якщо аукціон виявився набагато успішнішим, ніж попередні, і має вищий коефіцієнт заявки до покриття, то його вважатимуть успішним.

Деякі аналітики вважають, що казначейський аукціон вкрай успішний, якщо його відношення ставки до покриття становить 2,0 або більше. Крім того, негативне відношення ціни до попиту свідчить про низький попит. Це може призвести до послаблення долара США на валютному ринку через зменшення кількості іноземних інвесторів, які купують долари.

Як ціни на державні облігації впливають на вартість валюти?

Вплив державних облігацій на валюту

Державні облігації зазвичай мають менший дохід порівняно з іншими інвестиційними активами, такими як акції. Це через те, що купонні виплати за інструментами державних облігацій практично гарантовані, тому їх вважають дуже надійними інвестиціями.

Корпоративні та облігації, випущені деякими менш надійними компаніями чи урядами, можуть стикатися зі значним ризиком дефолту щодо купонних виплат або навіть погашення основних сум.

Коли страх перед ризиком призводить до “притягання до якості”, такі інвестори, як правило, купують державні облігації США, і їх дохідність знижується порівняно з іншими облігаціями на фінансових ринках. Коли це відбувається, вартість долара США зростає, а відносна вартість інших валют, як правило, знижується.

Наприклад, після публікації даних про роздрібні продажі в США, які суттєво перевищили очікування, ринок 10-річних державних облігацій США, як правило, різко падає, що призводить до зростання доходності облігацій.

Вища доходність облігацій вказує на ризик вищих процентних ставок в США. Крім того, високодоходні облігації привертають іноземних інвесторів, які продають свою власну валюту, щоб купити долари США для придбання облігацій. Це змушує долар США зростати відносно до цих валют.

Порівняно з раніше наведеним прикладом, процентні ставки на державні облігації, відображені в доходності державних облігацій, можуть суттєво вплинути на вартість долара США. На наступному графіку показана типово сильна кореляція доходності 10-річних державних облігацій США з доларом США в порівнянні з обмінним курсом японської ієни:

Пов’язані зміни

Графік також вказує на те, що зі зростанням доходності 10-річних державних облігацій США спостерігається відповідне зростання обмінного курсу USD/JPY. Навпаки, коли доходність облігацій зменшується, також спостерігається зниження в парі USD/JPY. Це підкреслює позитивну кореляцію між ставками державних облігацій та вартістю долара США, яка в даному випадку складає 0,61.

Важливість спредів облігацій і відмінностей в процентних ставках

Роль державних облігацій

Державні облігації грають важливу роль на валютному ринку. З розширенням доступу до міжнародних ринків та збільшенням різниці в доходності облігацій та процентних ставок, менеджери хедж-фондів залишаються відкритими для інвестицій у країнах з вищою доходністю.

Концепція керрі-трейду

Уявімо ситуацію, де процентні ставки в Австралії становлять п’ять відсотків, а в США – менше двох відсотків. Така значна різниця у процентних ставках передбачає інвестиційну стратегію, яка використовує різницю у доходності між двома основними економіками.

Оптимальні угоди керрі-трейду

Найуспішніші угоди керрі-трейду мають позитивний процентний дохід, який включає покупку валюти з вищою процентною ставкою та продажу валюти з нижчою процентною ставкою. Це призводить до значних прибутків для деяких трейдерів, як це було помітно в 2000 році.

Реалізація керрі-трейду

Коли різниця між доларом США та австралійським доларом почала зростати у 2000 році, австралійський долар почав зростати на протязі кількох місяців. Тоді різниця в процентних ставках складала 2,5% на користь австралійського долара, що протягом трьох років призвело до зростання валютної пари AUDUSD на +37%.

Аналіз інших валют

Крім AUDUSD, для фінансування торгових операцій часто використовуються швейцарський франк та японська єна з меншою доходністю, які були прив’язані до високодохідних австралійського та новозеландського доларів. Керрі-трейд був особливо прибутковим у 2007 році, коли доходність облігацій Японії становила всього піввідсотка, а доходність австралійських облігацій досягала 8,25%.

Заключні думки

Хоча популярність стратегії керрі-трейду в останні роки значно зменшилась через скорочення різниці у доходності основних валют, деякі хедж-фонди, інвестиційні банки та інші фінансові установи продовжують використовувати різницю у процентних ставках, укладаючи угоди керрі-трейду, коли вони вважають, що фінансові умови є відповідними для отримання стабільного доходу.

Рекомендовані біржі для торгів, з низькою коміссією та вигідними умовами:


Рекомендую до перегляду